Visie en Missie


Missie: De praktijk staat voor kwalitatieve en hoogwaardige zorg. Laagdrempelig en met oog voor de patiënt als individu. Er wordt gestreefd naar een oplossing en benadering voor een blijvend resultaat.

Visie:

  • Ik beoefen osteopathie op een structurele en wetenschappelijke wijze. Ik werk zoveel mogelijk volgens richtlijnen, protocollen en technieken gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek.
  • Ik sta voor een veilige en verantwoorde manier van behandelen.
  • Ik werk continue en systematisch aan kwaliteitsverbetering in de osteopathie. Ook vind ik het belangrijk om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.
  • Ik vind het belangrijk om het osteopathisch onderwijs te ondersteunen en bied leerplekken aan voor studenten en stagiaires.
  • Ik vind dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en wil hen hiervan ook bewust maken.

 

 Maak een afspraak