0546-700217 06-41557330

Visie en Missie


Missie

De praktijk staat voor kwalitatieve en hoogwaardige zorg. Laagdrempelig en met oog voor de patiënt als individu. Er wordt gestreefd naar een oplossing en benadering voor een blijvend resultaat. 

Visie

  • Ik beoefen osteopathie op een structurele en wetenschappelijke wijze. Ik werk zoveel mogelijk volgens richtlijnen, protocollen en technieken gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek.
  • Ik sta voor een veilige en verantwoorde manier van behandelen.
  • Ik werk continue en systematisch aan kwaliteitsverbetering in de osteopathie. Ook vind ik het belangrijk om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.
  • Ik vind het belangrijk om het osteopathisch onderwijs te ondersteunen en bied leerplekken aan voor studenten en stagiaires.
  • Ik vind dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en wil hen hiervan ook bewust maken.

 Maak een afspraak