0546-700217 06-41557330

Kwaliteit


De opleiding osteopathie is een 4-jarige Master opleiding (voorheen 5-jarige opleiding) te volgen na fysiotherapie (post-HBO gezondheidszorg) of na geneeskunde (post-WO).

OsteoCura-Osteopathie is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en staat ingeschreven in het Nederlands Register voor Osteopathie.

In Nederland zijn de osteopaten verenigt in de NVO, die onderdeel uitmaakt van een kwaliteitsregister(NRO) en een Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek (SWOO).

Het NRO is een kwaliteitsregister die alleen osteopaten die de 4 of 5-jarige deeltijd opleiding succesvol hebben afgerond accepteert. Tevens controleert het NRO of de osteopaat voldoet aan de verplichte bij- en nascholingscriteria.

Alleen van osteopaten die geregistreerd staan wordt uw behandeling (deels) vergoed uit het aanvullende pakket. Zij zijn herkenbaar aan de toevoeging DO-MRO achter hun naam. DO staat voor ‘diploma osteopathie’. MRO betekent ‘member of register of osteopathy‘.

NRO2NVO2swooMaak een afspraak