0546-700217 06-41557330

Echografie

Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en de kwaliteit van de verschillende weefsels. Schade bij een (sport) blessure is met echografie goed te beoordelen. Een echografisch onderzoek levert meer informatie op dan alleen lichamelijk onderzoek en hierdoor kan specifieker een behandelplan worden opgesteld.Maak een afspraak