0546-700217 06-41557330

Werkwijze


Het eerste consult duurt 45-60 minuten en bestaat uit een vraaggesprek, veiligheidsonderzoek en een bewegingsonderzoek van uw totale lichaam. De resultaten van het onderzoek worden besproken en gezamenlijk wordt een behandelplan opgesteld. Indien nodig wordt contact opgenomen met huisarts of specialist om de veiligheid van de behandeling te garanderen.

Vervolgconsulten duren 30-45 minuten. Tussen de behandelingen zit een of meerdere weken. In die tijd kan het lichaam zichzelf herstellen en tot een nieuw evenwicht komen. Vaak zijn 2 tot 4 behandelingen voldoende voor herstel of een duidelijke verbetering.

 Maak een afspraak